Đội ngũ cán bộ
23/02/2017 | 876 lượt xem

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC DANH

DANH SÁCH MAIL

ĐIỆN THOẠI

BAN GIÁM ĐỐC

1

Đoàn Mạnh Hồng

Thạc sỹ

 hongdhkt@gmail.com

0983080478

2

Dương Thị Tình

Tiến sỹ

PGĐ

tinhvinh@gmail.com

0978875866

3

Lê Thu Hà

Thạc sỹ

PGĐ

thuha@tueba.edu.vn

0945333646

BỘ PHẬN CNTT

4

Lương Mạnh Đông

Thạc sỹ

Chuyên viên

manh_dong@tueba.edu.vn

0973327729

5

Vũ T.Thuỳ Linh

Thạc sỹ

Chuyên viên

linhvutn@tueba.edu.vn

0978066014

6

Dương Văn  Sơn

Kỹ sư

Chuyên viên

sonthanhkhanh@gmail.com

0969123383

7

Nguyễn Hồng Hải

Thạc sỹ

Chuyên viên

honghai@tueba.edu.vn

0983847988

8

Nguyễn Đức Hưng

Kỹ sư

Chuyên viên

nguyenduchung@tueba.edu.vn

0976631662

9

Phạm Quang Tuyền

Cử nhân

Chuyên viên

phamquangtuyen@tueba.edu.vn

0948023888

10

Nông Văn Tường

Kỹ sư

Chuyên viên

nongvantuong@tueba.edu.vn

01675235538

BỘ PHẬN THƯ VIỆN

11

Nguyễn T. T. Huyền

Cử nhân

Chuyên viên

huyenp.cntttv@gmail.com

0942384866

12

Lương Thị Vân

Cử nhân

Chuyên viên

luongvantn@gmail.com

0978130296

13

Chu T. Vân Anh

Trung cấp

Nhân viên

anhchu.kt@gmail.com

0988653334

14

Trần Thị Thu  Hoài

Cử nhân

Chuyên viên

hoaitran5988@gmail.com

0915605826

15

Nguyễn Thị Vinh

Trung cấp

Nhân viên

nguyenvinh8688@gmail.com

01658669246

16

Nguyễn Thị Ánh Thùy

Cử nhân

Chuyên viên

Nguyenthianhthuy87@gmail.com

0986373588

17

Dương Triệu T. Hường

Cử nhân

Chuyên viên

trieuhuong2686@gmail.com

0915887899

 

Video