Liên hệ
23/02/2017 | 3560 lượt xem

Địa chỉ liên hệ

  • Tên Trung tâm : Trung tâm Thông tin – Thư viện (TT – TV)
  • Địa chỉ: Phòng 508 Toà nhà điều hành trường ĐHKT&QTKD, Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên.
  • Điện thoại: 02803.847434
  • Email: webmaster@tueba.edu.vn

Liên hệ hỗ trợ

Họ tên

Số điện thoại

Nội dung

Nông Văn Tường

01675235538

Kỹ thuật Website

Nguyễn Thị Thanh Huyền

0942385866

 Dịch vụ mạng Wifi khu vực GK1, Gk2

 

Video