Kỹ năng thuyết trình
20/04/2016 | 1862 lượt xem

Các kỹ năng để có một bài thuyết trình thành công

- Kỹ năng trình bày

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng thuyết trình

- Giai đoạn chuẩn bị thuyết trình

Video