Resize ảnh bằng phần mềm Photoshop
27/02/2017 | 1980 lượt xem
1. Resize ảnh bằng phần mềm Photoshop
 
- Chọn Image/ Image size
 
 
- Chỉnh ảnh dung lượng bao nhiêu tùy bạn, ở đây thường chọn thông số 
 
+ Nhập kích chiều rộng mà bạn muốn resize ảnh kích thước chiều cao sẽ tự động nhận, nếu kích thước ảnh chiều cao nhỏ hơn kích thước bạn cần thì bạn nhập kích thước chiều cao kích thước chiều rộng sẽ tự nhận.
 
+ Dùng tool Crop tool(C), Nhập chiều cao và chiều rộng bạn muốn sau đó kéo chuột và nhấn Enter để cắt ảnh.
 
 
Lưu ảnh lại và sử dụng.

Video