Liên hệ

Địa chỉ liên hệ

  • Tên Trung tâm : Trung tâm Thông tin – Thư viện (TT – TV)
  • Địa chỉ: Phòng 508 Toà nhà điều hành trường ĐHKT&QTKD, Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên.
  • Điện thoại: 02083.847434
  • Email: webmaster@tueba.edu.vn

Vui lòng điền đây đủ thông tin vào mẫu bên dưới khi có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Please enter your email, so we can follow up with you.